top of page

MING JUN

  • Admin

bán buôn iPhone cũ ở Hong Kong - MING JUN Telecom

Ming Jun Telecom là công ty bán buôn iphone đã qua sử dụng ở Hồng Kông. Bán iPhone đã qua sử dụng trong tất cả các điều kiện.
Bao gồm tình trạng like new, iphone bị hỏng và 14 ngày.

khách hàng từ Việt Nam mua từ chúng tôi và xuất khẩu sang Việt Nam để bán lại.

9 views0 comments
bottom of page